De SCI en de Compagnons

De SCI
Het domein is eigendom van de SCI les Compagnons des Routelles (Société Civile Immobilière)(onroerendgoed vereniging). De associés of compagnons hebben een aandeel in deze SCI; een aandeel geeft de mogelijkheid tot het vruchtgebruik van een perceel van ongeveer 350 m2 om daarop een vakantiehuisje, (Habitation Légère de Loisirs, HHL), te plaatsen.
Elk vakantiehuisje is aangesloten op waterleiding , elektriciteit en riolering.
Een Conseil de Gérance vormt het dagelijks bestuur, maar alle beslissingen worden genomen door de Assemblée Générale, de jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders.

De Compagnons
Trouwe bezoekers van de vroegere camping zijn in de gelegenheid gesteld een aandeel te kopen en hebben de SCI opgericht.
De huidige associés hebben de Franse, Belgische, Nederlandse of Zwitserse nationaliteit.

Op dit moment zijn er zo’n negenentwintig associés. Met hun gezinnen en vrienden brengen zij hun vrije tijd door op Les Routelles. Enkelen hebben de gezegende leeftijd bereikt, waarop zij gedurende langere tijd op het domein kunnen verblijven. Van het voorjaar tot de herfst zijn er altijd wel mensen aanwezig.

Inmiddels zijn verschillende nieuwe associés in onze SCI opgenomen. Zij genieten volop van hun nieuwe onderkomen en de ambiance en de natuur op Les Routelles en de omgeving.


Het onderhoud
De autoriteiten stellen eisen aan PRL’s, met name op het gebied van de brandveiligheid. In een droog gebied als de Drôme Provençale is het maken van open vuur ten strengste verboden.
De brandveiligheid is voor de autoriteiten een belangrijk aandachtspunt.
De brandweer verplichtte ons dan ook maatregelen te nemen: veel naaldbomen zijn daarom gekapt, loofbomen hebben we daarentegen gespaard. We moeten jaarlijks alle emplacementen maaien en onderhouden en we zijn verplicht het maaisel zo veel mogelijk af te voeren naar de gemeentelijke vuilstort.

Zoals elk terrein vereist Les Routelles onderhoud en er moeten investeringen gedaan worden. Zelfs als we veel zelf doen, zijn er jaarlijkse kosten voor alle associés.
In de Algemene Vergadering wordt jaarlijks een begroting vastgesteld die de hoogte van de individuele bijdrage bepaalt.