De natuur

De natuur
Onderhoudswerkzaamheden op het terrein gedurende een reeks van jaren hebben het domein aanzienlijk verfraaid. Een tamelijk dichtbegroeid dennenbos waarin ondergroei nauwelijks aanwezig was, is veranderd in een open parkachtig landschap, waarin een grote variatie planten en grassen groeit, met een overweldigende kleurenpracht.

Flora
De kalkrijke, weinig vruchtbare grond is gunstig voor veel inheemse plantensoorten, waaronder tulpen, narcissen, kievitsbloemen, wilde lavendel, pioenrozen, gentianen en vele andere, zoals een dertigtal orchideeëensoorten.

Fauna
Dankzij de beschermde natuur en een gevarieerd landschap, kunnen we een zeer rijke fauna bewonderen, met talloze insecten waaronder verschillende soorten vlinders. En als het heel warm is, zingt de cigale.
Af en toe komen herten, reeën, wilde zwijnen, vossen, dassen, hazen, eekhoorns uit hun schuilplaatsen te voorschijn.
We zien en horen veel zangvogels en regelmatig zweven slangenarenden en vale gieren boven ons hoofd.